Informační formulář

Údaje z informačního formuláře slouží jako podklad pro návrh smlouvy a nastavení v klientském portálu.