Povinné údaje pro zprovoznění platební brány

Pro spuštění platební brány do ostrého provozu je třeba zajistit uvedení povinných údajů na vašich internetových stránkách. Neplnění těchto povinností může mít za následek pozastavení funkčnosti platební brány.

Seznam formálních požadavků:

 • jméno provozovatele stránek, které se shoduje se jménem ve smlouvě o platební bráně
  • název společnosti
  • IČO
  • adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, stát)
  • kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo)
 • obchodní podmínky, které budou zahrnovat zejména:
  • identifikaci provozovatele obchodu
  • informace o možnosti odstoupení od smlouvy
 • způsoby platby
 • povolenou měnu transakce, která je uvedena symbolem a slovy
 • případná omezení pro transakce musí být zřetelně viditelné před nebo v době transakce (omezení prodeje z důvodu věku, místní omezení, právní omezení)
 • způsob dodání zboží nebo plnění služby včetně omezení nebo zákazů, pokud existují
 • pokud je lhůta dodání zboží delší než 30 dnů, je nutný souhlas držitele platební karty s plněním v pozdějším termínu
 • náklady na dodání produktu
 • reklamační podmínky vašich služeb, zejména:
  • způsob ohlášení reklamace
  • adresa pro zaslání reklamace
  • podmínky uplatenění reklamace
  • popis průběhu reklamačního řízení
 • informace o dostupnosti zboží na skladě
 • e-mailové potvrzení přijetí objednávky
 • informace o ochraně osobních údajů
 • loga platebních asociací VISA a MasterCard, která můžete stáhnout zde.

V rámci aktivace karet si Vás také dovolujeme požádat o vyplnění sebehodnotícího dotazníku SAQ, který slouží jako důkaz dodržování PCI DSS standardů. Vyplnění SAQ formuláře je nezbytným krokem k aktivaci platební metody platby kartou. Formulář SAQ dotazník naleznete v Klientském portálu v záložce Váš profil.

Doporučené znění textu do obchodních podmínek e-shopu

Po odeslání objednávky má Zákazník možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení eshopu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.