Pojišťovací agent

Společnost Comgate, a.s. se stala registrovaným pojišťovacím agentem u ČNB a je oprávněna vykonávat tuto činnost od 21.9.2015.

registrační číslo: 217706PA

vizitka ČNB

osvědčení ČNB: pojišťovací agent

Obchodní zástupci:

  • Václav Rohlíček
  • Ruben Hilovský
  • Martina Kopišťová

Osvědčení ČNB: