Odpovědi k nejčastějším otázkám k nadačnímu fondu

 • příspěvek do nadačního fondu je dobrovolný a bude prováděn formou srážky ze mzdy
 • formulář pro srážku ze mzdy je dostupný od 12.6. vždy na recepci dané provozovny
 • každý si může zvolit příspěvek ve výši Kč 50,- nebo 100,-
 • srážka příspěvku je prováděna na měsíční bázi vždy spolu s výplatou mzdy a odčítá se od čisté mzdy
 • nastavenou srážku ze mzdy je možné kdykoliv odvolat nebo změnit její výši, formulář pro odvolání bude také k dispozici na recepci dané provozovny
 • pro žádost o pomoc z nadačního fondu se prosím obracejte na svého člena rady zástupců zaměstnanců v dané provozovně
 • žádost o pomoc může podat zaměstnanec všech společností skupiny ComGate. To se týká i zaměstnanců ve zkušební době nebo brigádníků.
 • žádost mohou podat i spolupracovníci zaměstnance za něj/pro něj
 • forma pomoci z nadačního fondu může být v různé formě, např.:
  • služby psychologa, právníka, finančního poradce,
  • finanční pomoc - dar, bezúročná půjčka aj.