Pojišťovací agent

Společnost Comgate, a.s. se stala registrovaným pojišťovacím agentem u ČNB registrační číslo: 217706PA a je oprávněna vykonávat tuto činnost od 21.9.2015.